waardevolle bomen in Sliedrecht

Dia07  Dia13

In het Bomenbeleidsplan van de gemeente Sliedrecht is een lijst met Bijzonder Waardevolle Bomen opgenomen. Dit zijn de meest waardevolle bomen van Sliedrecht. Naast de landelijk monumentale bomen die ook opgenomen zijn in het register van de Bomenstichting, zijn er bomen opgenomen die bijzonder beeldbepalend of een hoge cultuurhistorische waarde of een hoge natuurwaarde hebben. Er staan ook bomen in de lijst die zeldzaam zijn in verband met soort, grootte, groeivorm of leeftijd. Voor bomen op de lijst mag alleen met een raadsbesluit een kapvergunning worden verleent, tenzij er sprake is van gevaar voor de omgeving vanwege mogelijk omvallen door ziekte. Particuliere bijzonder waardevolle bomen worden, als de eigenaar dit wil. onderhouden door de gemeente.

Locatie Boomsoort Aanvullendcriterium
Baanhoek9 es bijzonderbeeldbepalend
Baanhoek167 leilinde cultuurhistorischewaarde
Baanhoek194 2bruinebeuken bijzonderbeeldbepalend
Baanhoek194 paardenkastanje bijzonderbeeldbepalend
Baanhoek469 vederesdoorn bijzonderbeeldbepalend
Begraafplaats* 8bruinebeuken bijzonderbeeldbepalend
Begraafplaats* 6platanen bijzonderbeeldbepalend
Begraafplaats* 2treurwilgen bijzonderbeeldbepalend
Begraafplaats* treurbeuk zeldzaaminverbandmetsoort
Begraafplaats* esdoorn bijzonderbeeldbepalend
Begraafplaatsparkeerterrein* 7platanen bijzonderbeeldbepalend
BurgemeesterDrijberplein* esdoorn bijzonderbeeldbepalend
BurgemeesterDrijberplein* 3zilveresdoorns bijzonderbeeldbepalend
DokterLangeveldplein* 4esdoorns bijzonderbeeldbepalend
Dr. Langeveldplein1 rodebeuk bijzonderbeeldbepalend
GoemanBorgesiusweghondenuitrengebied* watercipres bijzonderbeeldbepalend
Grevelingenlaan37:Beatrixlocatie plataan bijzonderbeeldbepalend
Grevelingenlaannaast37:Beatrixlocatie* plataan bijzonderbeeldbepalend
Kerkbuurt135 esdoorns bijzonderbeeldbepalend
Kerkbuurt137: DeSchalm bruinebeuk bijzonderbeeldbepalend
Kerkbuurt151 paardenkastanje bijzonderbeeldbepalend
Kerkbuurt156:Crescendo/GroteRivieren 4platanen bijzonderbeeldbepalend
Kerkbuurt156:Crescendo/GroteRivieren bruinebeuk bijzonderbeeldbepalend
Kerkbuurt209 linde bijzonderbeeldbepalend
Kerkbuurt52:tuintegenoverHema bruinebeuk bijzonderbeeldbepalend
Lijsterweg Parkzicht groepmoerascipressen (3) bijzonderbeeldbepalend
Maaslaan8 paardenkastanje bijzonderbeeldbepalend
Merwestraat6 2paardenkastanjes bijzonderbeeldbepalend
Molendijk15 2lindebomen bijzonderbeeldbepalend
MolendijktoA.W.deLandgraafstraat* 2leilinden bijzonderbeeldbepalend
Molendijk29 rodebeuk bijzonderbeeldbepalend
Molendijk149 esdoorn bijzonderbeeldbepalend
Molendijk204: NationaalBaggermuseum gelekornoelje zeldzaaminverbandmetcombinatiesoortengrootte
Molendijk204: NationaalBaggermuseum 3veldesdoorns cultuurhistorischewaarde
Molendijk204: NationaalBaggermuseum paardkastanje bijzonderbeeldbepalend
Molendijk204: NationaalBaggermuseum plataan bijzonderbeeldbepalend
Molendijk24hoekGeulstraat plataan bijzonderbeeldbepalend
Oranjestraat1 zilverlinde bijzonderbeeldbepalend
Oranjestraat15 blauweceder bijzonderbeeldbepalend
Prof.VanMusschenbroekstraat/

Prof.VanderWaalslaan*

iep zeldzaaminverbandmetcombinatiesoortengrootte
Rembrandtlaan:Maranathakerk* 4vleugelnoten bijzonderbeeldbepalend
Rivierdijk18-22 3leilinden cultuurhistorischewaarde
Rivierdijk380 beuk bijzonderbeeldbepalend(vanafrivier)
Rivierdijk506 beuk bijzonderbeeldbepalend
Rivierdijk599 linde cultuurhistorischewaarde:relatievoormaligeschool
Rivierdijkachter500 3paardenkastanjes bijzonderbeeldbepalend(vanafrivier)
Rivierdijknaast639* plataan bijzonderbeeldbepalend
Rivierdijk759 plataan bijzonderbeeldbepalend
Stationsweg4* trompetboom zeldzaaminverbandmetcombinatiesoortengrootte
Stationsweg4* 2perzischijzerhout zeldzaaminverbandmetcombinatiesoortengrootte
Van denHouteWillemsplein* linde bijzonderbeeldbepalend

*gemeentebo(o)m(en)

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close