Sliedrecht Groen

We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving naar ons gemak in te richten. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan. Te veel bestrating in onze tuinen en openbare ruimte zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van het dorp. Stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen.

De Stichting Sliedrecht Groen richt zich op het vaststellen en handhaven van een groennorm binnen de gemeentelijke grenzen en directe omgeving van Sliedrecht en de realisatie van voldoende (speel)groen volgens diezelfde groennorm. De Belangengroep Sliedrecht Groen maakt zich sterk voor het verbeteren en het behouden van de Sliedrechtse natuurlijke waarden.

Dia16

De missie
Het vaststellen en handhaven van het lokale groen. Het gevraagd (en ongevraagd) adviseren van belanghebbenden, bewoners en lokale overheden over het aanwezige groen.

De doelstellingen
Hoofddoelstelling 1. Het geven van informatie, advies en educatie aan de bewoners van Sliedrecht over het plaatselijke groen, leefomgeving en duurzaam gebruik van de omgeving.

Hoofddoelstelling 2. Het optreden als gelijkwaardig gesprekspartner en adviseur aan gemeente en lokale overheid op het gebied van groenprojecten, kapvergunningen en ruimtelijke ordening.

Stichting Sliedrecht Groen bestaat uit vrijwilligers. Mensen met een ‘groen’ hart die ook het belang zien van het groen in de gehele gemeente. Gebeurt er iets in jouw buurt met het groen wat ook anders zou kunnen en je komt er zelf niet uit:
Laat het ons weten

Je bent ook van harte welkom om met Stichting Sliedrecht Groen mee te komen doen.

Sliedrecht Groen, voor een beter leefklimaat, want dat willen we toch allemaal graag?

Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door Jeannette Boogaard, Shirley Lanser en Christine Snoeijer

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close